ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ..

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Άλλο η Μαδαγασκάρη, κι άλλο η Μαδαγασκάρη

Σκέψη που παραπατάει, σ’ άλλο μήκος ξεκινάει

Άλλο το να κι άλλο τ’ άλλο, άλλα τόσα στο σωστό

Έλα στην αφετηρία για να δεις την ουτοπία

 

Άλλο τ ανοιχτό φανάρι, κι άλλο βόλτα στο φεγγάρι

Άλλο ο  τριτράμπαλος   κι άλλο ο μονόγολγος

Είπες το να, είπες τ’ άλλο, έλα τώρα να στη βάλω

Την ιδέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>